Nieuws
Triple I
Waarom AVEDO
Waarom deelnemen
Visie
Producten
Inschrijven
WCM on the move
WCM Xchange
Reacties deelnemers
Links
Disclaimer
Contact


Visie van AVEDO

AVEDO is een actueel kenniscentrum voor World Class Manufacturing (WCM)-technieken.

Onze definitie van WCM is: de parasol aan technieken die nu reeds bestaan én die in de toekomst worden ontwikkeld. Enkele WCM-technieken zijn: Lean Manufacturing, Total Productive Maintenance (TPM), European Foundation for Quality Management (EFQM), Six Sigma, …

De huidige niche is deze van de productiebedrijven en daarbinnen worden alle branches aangesproken.

Wij gebruiken de methodiek van efficiënte en effectieve netwerkinitiatieven.

Nieuwe initiatieven worden ontwikkeld om ieder op zijn niveau in het bedrijf te kunnen aanspreken.

Wij onderscheiden drie soorten kenniscentra in de industrie:
  1. Lectuur en internet: over de WCM-onderwerpen zijn reeds massaal veel boeken geschreven en kan men uren en dagen op het internet rondsurfen
  2. Consultancy: de markt voorziet ook in consultants die kennis hebben opgebouwd en deze als externe partij ter beschikking stellen
  3. Interne specialisten: de industrie kent ook vele personen die specialist zijn geworden door de dagdagelijkse toepassing (met vallen en opstaan) van WCM-technieken binnen hun bedrijf

AVEDO richt zich tot de interne specialisten waar veel kennis en ervaring aanwezig zijn, maar spijtig genoeg worden deze te weinig gedeeld.

Om kennis en ervaring maximaal te laten renderen, is het belangrijk deze niet enkel op nationaal maar ook op internationaal vlak uit te wisselen. AVEDO ontwikkelt verder als een Europees kenniscentrum.

Samenvattend:
"AVEDO is een Europees kenniscentrum voor WCM-technieken dat via netwerkinitiatieven interne specialisten op een hoger niveau wil brengen, met focus op alle branches binnen de niche van de productiebedrijven."