Nieuws
Triple I
Waarom AVEDO
Waarom deelnemen
Visie
Producten
Inschrijven
WCM on the move
WCM Xchange
Reacties deelnemers
Links
Disclaimer
Contact


Disclaimer

Copyright en inhoud
Teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items op deze site vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van www.AVEDO.eu. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Externe informatie
Deze website bevat links naar websites of naar webpagina’s van derden. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Doel van de verwerking van persoonsgegevens
Indien u ons uw persoonlijke gegevens overmaakt worden deze in onze bestanden opgenomen en worden ze verwerkt:

 • voor het beheer van het ledenbestand, de sites en de aangeboden service.
 • voor het uitvoeren van marktstudies en enquêtes.
 • om u te informeren over updates en producten die uitgaan van www.AVEDO.eu.

  Uw rechten
  Voor meer algemene informatie kan u steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij het Ministerie van Justitie. (http://www.privacy.fgov.be), Waterloolaan 115 te 1000 Brussel.

  Melding van schending van privacy
  Indien u meent dat www.AVEDO.eu een onrechtmatige inbreuk pleegt op uw Privacy, wordt u verzocht om www.AVEDO.eu daarvan meteen per elektronische post van op de hoogte te brengen op het volgende adres: info@avedo.eu. Wij zullen al onze mogelijkheden aanwenden om het probleem op te sporen en maatregelen te treffen.

  Controle van uw privécommunicatie
  www.AVEDO.eu behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, de afkomst of de bestemming ervan, te controleren en te onderzoeken, indien wij het vermoeden hebben dat het geheel of een deel van deze communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of indien het daartoe bevel gekregen heeft van de bevoegde autoriteiten. Behalve wanneer de controle gebeurt op verzoek van de bevoegde autoriteiten, mag de controle van www.AVEDO.eu alleen betrekking hebben op de berichten met een openbaar of niet-vertrouwelijk karakter, dat wil zeggen de informatie die zich op een webpagina bevindt, de berichten die te vinden zijn in de discussiegroepen of de informatiemailings, zonder dat deze lijst beperkend is.

  Directe/indirecte schade
  Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen.